Legger planer for fremtiden til over 3000 hus i Ås

Eplehagefortetting kan bli strammet inn med en ny plan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune.