Gå til sidens hovedinnhold

Legger til rette for  «Rullende fortau» mellom Ski og Oslo - og fire lokaltog i timen når Follobanen åpner

Follobanen åpner først 12. desember neste år, men allerede nå signaliserer Bane Nor togtilbudet som kommer når antall spor dobles mellom Ski og Oslo. På sikt legges det også til rette for seks lokaltog i timen.

For abonnenter

SKI: Mellom Oslo og Ski legger Bane Nor til rette for at det kan gå tog hvert 10. minutt, enten med Follobanen eller Østfoldbanen.

I dag er det Vy som drifter togene på Østfoldbanen, og fredag varslet regjeringen at anbudskonkurransen for trafikkpakkke 4 og 5 på Østlandet blir avlyst. Det åpner for at Vy kan fortsette å drifte togtrafikken her også etter desember 2023, uten konkurranse.

LES OGSÅ: Regjeringen avlyser anbudet for togstrekninger gjennom Follo

12. desember neste år er første ordinære togtur gjennom Blixtunnelen planlagt.

Lengre ned i saken kan du lese om togfrekvensen som nærmest gir «Rullende fortau» mellom Ski og Oslo.

Jobbe med å innrede tunnelen

– Vi er nå i siste fase. Entreprenøren driver med innredning av tunnelen og installasjon av jernbanetekniske installasjoner, sa prosjektlederen for tunneldelen av prosjektet, Anne Kathrine Kalager, til Avisa Oslo tidligere i måneden.

Planen er at også godstog skal kunne kjøre på Follobanen ved behov.

Allerede er deler av infrastrukturen tilknyttet Follobaneprosjektet tatt i bruk.

Vestsiden av Ski stasjon ble tatt i bruk august 2020 og 9. august 2021 begynte østfoldtogene å gå gjennom en ny tunnelstrekning på to kilometer som omfatter nye Kongshavntunnelen sammenkoblet med nybygget betongtunnel under Middelalderparken.

Ved Nordås i Ski er Østfoldbanen lagt om. Her har cirka én km av det inngående og utgående løpet fått nye spor og ny underbygning.

I Ski sentrum jobbes det for fullt for få på plass den siste delen av nye Ski stasjon, det vil si den østre delen.

Det er ikke bare Ski stasjon som har blitt bygget om. Inne på Oslo S omfatter Follobaneprosjektet den største utvidelsen av sporområdet på 41 år.

Når Follobanen starter opp blir Ski like sentralt som Røa i Oslo i forhold til reisetid til og fra Oslo S.

De har også klokkertro på at åpningen av Follobanen, og innføring av nye, digitale løsninger skal sørge for et mye bedre tilbud på Østfoldbanen i årene fremover.

Utbygging av Follobanen skal gi om lag syv millioner flere reisende pr. år, der flere lokaltog utgjør en stor del av økningen.

Legger til rette for «Rullende fortau» mellom Ski og Oslo

Bane Nor legger til rette for en dobling av dagens trafikk på lokaltoget Ski-Oslo-Stabekk (L2) – fra to til fire tog i timen.

– På L21 fortsetter tilbudet med to tog i timen og linjen går igjen til Stabekk (Moss-Oslo S-Stabekk). For L22 og R20 blir det fortsatt ett tog i timen for regiontoget (R20) mellom Halden-Oslo og ett tog i timen for lokaltoget (L22) mellom Rakkestad-Mysen-Oslo S, opplyser Bane Nor.

Det vil også gå direktetog mellom Ski og Oslo hver time i Blixtunnelen, altså med start i Ski.

Bane Nor ser for seg en gradvis opptrapping I årene fremover og planlegger i tillegg blant annet ny tog-parkering i Ski og ny innføring av Østfoldbanens Østre linje, og tiltakene vil gjøre det mulig med opptil seks tog i timen på L2.

LES OGSÅ: Protestene har rent inn, men nå kan denne broen bli virkelighet

Jernbanedirektoratet har som krav et visst antall avganger i døgnet når kontrakt med togselskap skrives. Deretter er det opp til det enkelte togselskapet å vurdere hvor mange ekstra tog de vil setter opp i timen.

Bygger massivt ut ved Ski stasjon

– Med Follobaneprosjektet bygger Bane Nor nytt kollektivknutepunkt som med tidsriktig arkitektur er med på å løfte og modernisere Ski sentrum. Bane Nor har bygget ekstra bred, lys undergang mellom øst- og vestsiden av stasjonen. Sammen med ny bro over jernbanesporene bidrar det til å binde sammen Ski sentrum. Bane Nors utvikling av boliger og næringsvirksomhet nær stasjonen er også viktig for å gjøre Ski-byen enda mer attraktiv.

Bane Nor Eiendom skal bygge opp mot 140.000 kvadratmeter med bolig, hotell og kontorlokaler på øst- og vestsiden av Ski stasjon.

LES OGSÅ: Slik skal den nye stasjonsbyen bli i Ski – se skissene her

Fremtidige passasjerer på Follobanen kan også glede seg til å ta i bruk verdens beste mobil- og teledekning.

– Passasjerer på Follobanen får verdens beste mobil- og teledekning. Staten, Telenor, Telia, Nokia og Bane Nor har bygget ut et verdensledende anlegg for mobildekning i tunneler og Follobanens 20 km lange tunnel er først ute. God nett-tilgang gjør reisen mer effektiv slik at enda flere velger tog, frister Bane Nor i en melding.

Togtilbudet på Østfoldbanen-Follobanen fra desember 2022:

  • Dagens togtilbud (linje R20, L21, L22) overføres fra indre Østfoldbanen til Follobanen.
  • Togene sør for Ski får 10 minutters kjøretidsbesparelse
  • Reisende med Follobanen får opptil halvert reisetid mellom Oslo og Ski
  • L21 (Moss-Oslo) øker til to tog i timen hele døgnet (*)
  • Rushtrafikk på vei mellom Oslo og Ski kan byttes ut med raske direktetog på Follobanen
  • Bane NOR har åpnet en ca. 2 km lang tunnelstrekning som omfatter nye Kongshavntunnelen (ca. 1,4 km), sammenkoblet med ny betongtunnel under Middelalderparken (650 m) fra 9.8.2021.
  • Betongtunnelen ligger nær Oslo S og blir nordre del av Blixtunnelen når den åpnes for trafikk, etter planen 12. desember 2022.

(*) Ny reisetid mellom Oslo og Moss blir 30 minutter når utbyggingen Sandbukta-Moss-Såstad etter planen er ferdig i 2026.

KILDE: Bane Nor

Oppdatering:

Regjeringen har vedtatt å ikke legge Østfoldbanen ut på anbud.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

– Jeg vil ikke nå legge begrensninger på Jernbanedirektoratets videre arbeid med direktetildelingen. Vi vil vurdere ulike alternativer for å oppnå et attraktivt togtilbud, slik at flere kan reise miljøvennlig. Direktetildeling av togtilbudet skal bygge opp under dette. Regjeringen er også opptatt av at togtilbudet på Østlandet skal drives effektivt, det vil være en sentral del av forhandlinger om direktekjøp.

Jernbanedirektoratet vil umiddelbart starte arbeidet med å forberede en direktetildeling av togtilbudene i trafikkpakke 4 og 5.

- Målet er det samme ved direktetildeling som ved konkurranseutsetting: Gi kundene et bedre togtilbud og utvikle mer sømløse tilbud sammen med øvrig kollektivtrafikk på Østlandet - til en lavere pris for det offentlige, sier Hans Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Kommentarer til denne saken