Legionellafunn i Sofiemyrhallen

20. august ble det foretatt rutinemessige vannprøver fra varmtvannsanlegget ved Sofiemyr idrettshall. Resultatene viste et høyere legionellanivå enn normalt.