Naboer har startet opprop mot lavblokker på Leikvollen i Ski

– Vi er ikke i mot utbygging i sentrum. Vi skjønner at dette er et område som kan bli bygget ut, men da må det gjøres på et ordentlig grunnlag basert på faktiske behov og helhetlig tenking.