Lekkasje: Dette er de 30 punktene mellompartiene lokker Arbeiderpartiet med

Søndag fikk Arbeiderpartiet et utkast til samarbeidsavtale fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og MDG. Slik ser det ut.