Lekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika

Av

Lekkasje fra en tank som lagret hydrogen under høyt trykk var årsaken til eksplosjonen ved en hydrogenstasjon i Sandvika i forrige uke, som ble fanget opp av den seismiske målestasjonen i Ås.