Les den politiske plattformen for Nordre Follo de neste fire årene

Dette er teksten til den politiske plattformen for Nordre Follo kommune 2019-2023, inngått mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.