Skogen er ofte førstevalget for friluftsliv, mosjon og avkobling. Det å «ta seg en tur i skogen» er for mange synonymt med helse og velvære – og noen ganger terapi. I tillegg har selvfølgelig skogen en uvurderlig egenverdi som natur.

Tap av skog ved utbygging er, i overskuelig fremtid, en énveisaffære. Og i vår kommune er skogen en knapphetsressurs. Når vi da står overfor dilemmaet om skog skal ofres for utbygging, er det ekstremt viktig å undersøke grundig om det er verdt det store offeret. Hva blir tapet og hva blir gevinsten?

Spesielt to skogsområder i Ås har vært debattert den siste tida: Næringspark i Norbyåsen/Nøstvetmarka og boligutbygging i Vollskogen ved Pentagon. I begge tilfeller står natur- og friluftsverdier opp om utbygging og utvikling.

Når det gjelder mulig næringspark i Norbyåsen/Nøstvetmarka, er gevinsten for kommunen og innbyggerne høyst uklar. En næringspark vil gi skatteinntekter og arbeidsplasser, men det er umulig å tallfeste på noen måte. Vi kan risikere at inntektene og antall arbeidsplasser blir langt lavere enn forventa. Det avhenger av type næring og selskapsstruktur. Med en så stor usikkerhet i gevinst, mener jeg at valget burdet være enkelt når vi allerede nå vet hvor stort tapet vil bli i natur- og friluftsverdi. La skogen få stå i Nordbyåsen!

For Vollskogen er dilemmaet kanskje vanskeligere. I tillegg til natur- og friluftsverdier, er området delvis klassifisert som dyrkbar mark. Graden av dyrkbarhet er foreløpig litt uklar og bør utredes nærmere i videre saksgang. På den andre siden er det klart at utbygging av Vollskogen vil gi boligtyper som det er stort underskudd på i kommunen, blant annet eneboliger og rekkehus med hageflekker. Vi trenger varierte boligtyper i Ås, ikke bare leilighetsblokker i sentrum.

Det er kommet uvanlig mange og varierte argumenter for og imot boligbygging i Vollskogen. Takk til Ås-folket som er engasjert som aldri før!

Er Vollskogen verdt å ofre? Jeg har ikke noe godt svar, og vil fortsette å lytte til både argumenter og suset i trekronene.