NORDRE FOLLO: – Formålet med Utafor Boksen er at arbeidssøkere selv kan finne veien inn i arbeidslivet, med nødvendig støtte både fra andre ansatte i samme situasjon, og offentlig ansatte. Normalt blir denne prosessen loset av NAV, og det er ikke alltid like stort rom for å medvirke for den enkelte. Vår arbeidsmetode er fellesskapet, og det er nettopp i fellesskap vi utvikler prosjektene våre, sier Rødahl, som er Samskaper i NAV og kjenner systemet godt.

Med seg har hun kollegaene Cecilia Sletmoe, Magnus Refsnes, Mathias Simensen, Mirjana Hodnekvam og Ida Skjerve.

– Det å ha et likeverdig og smidig samarbeid mellom ansatte og innbyggere, tror vi er den beste måten å skape treffsikre tilbud og tjenester. Året vi har lagt bak oss har bidratt til å utvide nettverk og finne gode måter å samarbeide på. Nå er det egentlig bare å fortsette den gode jobben vi har startet, og hele veien være åpne for innspill og nye ideer. Vi ønsker å bli flere, fra alle lag i kommunen, og tror at vår forskjellighet og ulike ståsteder er nettopp det som skal til for å finne beste veien til mål. Vi ønsker å bidra aktivt til at Nordre Follo blir både nær og nyskapende, sier Rødahl.


Synlig resultat

Et synlig resultat av arbeidet ble nylig hengt opp i innbyggertorget i Nordre Follo rådhus; et stort, rundt bilde med levende mose som «portrett». Den kunstneriske ideen er det Cecilia Sletmoe som står for. Og den store, runde rammen er laget av Mathias Simensen og Magnus Refsnes.

– Jeg har prøvd meg både som kokkelærling og i barnehage, men fant meg aldri helt rette. Nå er jeg en del av et fellesskap der vi både kan være oss selv og samtidig utfordre oss selv, og vi er alle med på å bestemme veien videre, sier Sletmoe, som er en av 15 som per i dag er aktive i foreningen. Når Utafor Boksen har deltatt på markeder i Nordre Follo, har Sletmoe fått vist frem sin eminente kunst, hvor mose er en sentral del.

– Flere har fått mulighet til å skape sin egen arbeidsplass Utafor Boksen, og ønsket er at vi skal kunne utvikle mange flere arbeidsplasser i årene som kommer, både hos oss gjennom vært vårt nettverk. Utafor Boksen er et trygt og godt sted å utvikle seg og et springbrett videre til utdanning eller jobb, sier Sletmoe.

Bestilte kunstverk

– Jeg har fulgt litt med på Utafor Boksen-prosjektet, og likt det jeg har sett. Jeg hadde dette i bakhodet da vi bestilte kunstverket. Jeg synes det passer utmerket inn, og ikke minst er dette er signal fra kommunen om vi er klar over at de som har falt litt utenfor ikke alltid passer inn i de rammene som er forelagt. Slik ser Utfor Boksen ut til å fungere utmerket, sier Tone Aurlien Karlsen, leder for innbyggertorget.

– I lånte lokaler og utearealer ved Ski middelalderkirke, har Utafor Boksen flere prosjekter på gang. Sammen med flere andre sosiale entreprenører, og en lokal birøkter, kom ideen om å produsere honning og utdanne birøktere. Til har det skapt mange arbeidsplasser og produsert 10.000 glass honning i samarbeidsprosjektet.

– Vi er i full gang med å selge honning, så det er bare å ta kontakt, sier Rødahl.

Det produseres og pakkes også hundrevis av sekker med ved, i samarbeid med Ski frivilligsentral. Mange av sekkene skal leveres til mennesker som sliter med økonomien, men deler av veden legges også ut for salg.

Utafor Boksen er inntil videre helt avhengig av tilskudd fra NAV og kommune.

– Vi søker også midler fra fond og stiftelser. Vi fikk et betydelig tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2020, og håper på nye tilskudd noen år frem i tid. Dette for å ha forutsigbarhet og kunne videreutvikle arbeidet vårt, noe som kommer NAV, innbyggerne og kommunen til gode, sier Rødahl.