Gå til sidens hovedinnhold

LO og NHO vil styrke yrkesutdanningen i Viken

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viken trenger flere fagarbeidere. Mange tusen elever blir berørt av de nye inntaksreglene til videregående skole og formidling av læreplasser. For LO og NHO er det viktig at politikerne velger en løsning som sørger for et enda tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, og som gir flere mulighet til å gjennomføre videregående skole. Vi mener også at Yrkesopplæringsnemda må få en sentral plassering i Viken.

I disse dager er det høring på nye inntaksregler til videregående skole og formidling av læreplasser. LO og NHO støtter løsningen med inntak etter geografi, hvor søkerne søker og tas inn i skolen som ligger nærmest der de bor, men slik at søkerne samtidig har mulighet til å søke ledige plasser i hele fylkeskommunen. Vi mener dette er spesielt viktig for å hindre frafall og at flere elever fullfører og består videregående opplæring.

Kunnskapsklyngene må videreutvikles Hvilke valgmuligheter og skoletilbud den enkelte elever har, er av stor betydning for de bedriftene som både skal ta imot lærlinger og nyutdannede. Vi har sterke kunnskapsklynger i Viken, for eksempel prosess /kjemi i Sarpsborg, digitalisering i Halden, fornybar energi på Kjeller, subsea/space og industri i Kongsberg, samt en internasjonal videregående skole på Ås. Det er viktig at en klarer å videreutvikle disse. Gjennom å knytte videregående skoler tettere til kunnskapsklyngene, vil en danne grunnlag for et tett samarbeid mellom skole og næringsliv og dermed gi elevene en enda mer arbeidsrelevant utdanning. Det er viktig i en situasjon der det foreslås å ta ut kunnskap om organisert arbeidsliv og partssamarbeid i den fremtidige læreplanen i samfunnskunnskap.

En større bredde i tilbudet gir flere fagarbeidere Vi trenger en større bredde av fagarbeidere innenfor en rekke fag som betongarbeiderfaget, kokkefaget, baker- og konditorfag, malerfaget og frisørfaget. Dessverre er det slik at en i dag opplever å ikke ha nok elever til å starte opp en klasse i disse fagene. Derfor vil en løsning hvor en rekrutterer fra hele Viken sikre at flere blir utdannet i yrker som bedriftene trenger fremover. Et bredt og godt fagmiljø i bedriften gjør den attraktiv og er et viktig konkurransefortrinn.

Løsningen som LO og NHO støtter gir også en god mulighet for å etablere temaskoler i samarbeid med partene i arbeidslivet som kan skape gode kunnskapsmiljøer med moderne skoleverksteder.

Elevene vil dermed få mulighet til både å søke seg til skoler tilknyttet kunnskapsklynger og skoler med ulike temaer. Det vil også styrke de skolene som vil lage ungdomsbedrifter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Vi mener at en slik løsning vil være et positivt bidrag til at flere elever kan fullføre og bestå videregående skole i Viken fylke.

Se Viken og Oslo i sammenheng En god læretid i bedrift er sentralt for å gi elevene de ferdigheter som skal til for å møte bedriftenes behov for kompetent arbeidskraft. For å få til en god match mellom elev og lærebedrift sendes i dag en rekke elever mellom Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo. Disse fylkene er i praksis ett arbeidsmarked. Derfor mener LO og NHO det er naturlig å se det videregående tilbudet i Viken og Oslo i sammenheng.

Yrkesopplæringsnemda sin rolle må styrkes i Viken Hvert år vedtar fylkeskommunen opplæringstilbud og hvor mange plasser som skal opprettes innenfor hvert utdanningsløp i videregående skole. Kunnskap om arbeidslivets behov er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i fylkeskommunenes arbeid med å gjøre denne jobben. Gjennom Yrkesopplæringsnemda jobber partene med å utvikle fag- og yrkesopplæringen og gir innspill på fremtidig behov for faglært arbeidskraft. Hensikten er at opplæringstilbudet skal stå i forhold til antall læreplasser og også være i tråd med arbeidslivets behov.

LO og NHO mener Yrkesopplæringsnemnda skal være regionens viktigste politiske redskap for utvikling av fag- og yrkesopplæringen der viktige politiske beslutninger fattes og følges opp. Yrkesopplæringsnemnda må plasseres sentralt i fylkeskommunens organisasjon, slik at den kan oppfylle sitt mandat og intensjon i opplæringsloven. Da må nemda ha vedtakskompetanse slik som i Rogaland.

Av Torbjørn Ness LOs distriktssekretær i Oslo og Akershus og Nina Solli regiondirektør NHO Viken Oslo

Kommentarer til denne saken