I forkant av Vikens beslutning om oppløsning av fylket, garanterte finansminister Vedum at en oppløsning skulle fullfinansieres av staten. De reelle kostnadene for oppløsningene er over 800 millioner, og dette har vært godt kjent over lang tid. I statsbudsjettet kom fasiten: løftebrudd. Det er kun satt av 200 millioner kroner til oppløsning av fylker og kommuner.

Disse 200 millionene skal finansiere oppløsning av Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark, samt Ålesund kommune.

Jeg har advart sterkt mot en oppløsning. Jeg mener det er absurd at over en halv milliard kroner skal brukes på å opprette syv nye fylker. Disse pengene burde heller brukes på andre formål. Det skrikes etter flere sykepleiere, vi har en fastlegekrise og en altfor stor andel ufaglærte i skolen. Vi har fylkesveier som bør rassikres, kollektivtilbud som bør styrkes og ikke svekkes. Ingen av disse utfordringene løses ved å opprette flere fylkeskommuner.

Når regjeringen nå ikke en gang bevilger nok penger i statsbudsjettet til å dekke oppløsningskostadene for Viken alene, så har de ført folk bak lyset. Selv om ikke staten finansierer oppløsningen, så blir ikke kostnadene borte. De må tas over de kommunale budsjettene. Prisen for Senterpartiets symbolpolitikk er et langt dårligere tjenestetilbud.

Fylkene skal deles opp, men på en rekke områder legges det opp til fortsatt forpliktende samarbeid mellom de nye fylkeskommunene.

Det er interessant å spørre seg hvorfor Senterpartiet har ivret for en oppløsning, samtidig som mange helt sentrale områder foreslås videreført som samarbeid. Det er i bunn og grunn en erkjennelse av at sammenslåing var riktig, og at en oppløsning er uanstendig pengebruk.

Ida Lindtveit Røse, Gruppeleder Viken KrF, Nordre Follo