Lokale brusgutter har solgt 10.000 flasker siden koronaen stengte ned landet

Oppegård Brus fryktet koronaen ville stenge ned mye av salget deres. Slik har det ikke gått. Nå satser de hardt videre og drømmer om et eget bryggeri.