Lokale Facebook-grupper stenges for politisk debatt: – Stor risiko for krenkelser og skittkasting

Facebook-gruppene «Hva skjer i Ski?» og «Hva skjer på Langhus» stenger for politisk debatt.