Lokale gårdeiere i Follo gir gratis husleie til butikkene – butikkene på Ski storsenter får utsatt husleien av Thon

Flere gårdeiere melder nå at de vil hjelpe sine leietagere, og også storsenteret i Ski får nå bidrag fra konsernet.