Lokalpolitiker vil bli skoleleder i Tvedestrand

Hilde Widerberg (57) fra Tårnåsen har søkt jobben som sektorleder for læring og oppvekst i Tvedestrand kommune.