Lover mer schwung over Østfoldbanen. Nå får Ås penger til sykkelhotell

Regjeringspartienes lokallag i Ås har store forhåpninger til de varslede forbedringene av togtilbudet.