(Moss Avis)

Nå kan du bli med på en rundtur på de nye delene av flyplassen, slik du som passasjer møter dem.

Ny ankomsthall for innenlandstrafikken er allerede tatt i bruk. Også den nye pir nord, med 17 avreise – og ankomstgater, er delvis i bruk allerede. Neste store milepæl er åpningen av nytt innsjekkingsområde med tilhørende sikkerhetskontroll 1. februar neste år.

– Det vil flytte «tyngdepunktet» i avgangshallen mot vest, eller til venstre når du kommer inn i dagens avgangshall, forklarer prosjektleder Hans Petter Stensjøen til Romerikes Blad.

– Når alt er ferdig vil oppgangen fra togstasjonen framstå som det sentrale området i terminalbygget. 70 prosent av passasjerene her reiser kollektiv til eller fra flyplassen.

Nye plasseringer

Dagens avgangshall vil i det store og hele fungere som i dag også framover, men du må forberede deg på at flyselskapene bytter plasser.

– Hovedinnretningen etter utvidelsen er at passasjerene vil finne SAS og andre flyselskaper til høyre i terminalbygget, mens Norwegian flytter over til venstre i den nye delen av avgangshallen.

Detaljer passasjerene trolig vil sette pris på ved de nye innsjekkingsskrankene er at de nå er utformet slik at innsjekkingsautomatene har en logisk plassering på vei til bagasjedrop – skrankene som også er utformet slik at man kan sette kofferten på båndet ved siden av seg i stedet for å måtte løfte den opp og fram slik man må i dagens skranke. Etter bagasjelevering fortsetter man fortsetter rett igjennom for å komme til sikkerhetskontrollen.

I prøvedrift

Når man har kommet igjennom sikkerhetskontrollen er den største forandringen nye «pir nord.» Den 300 meter lange piren skal brukes til både innenlands – og utenlandsreiser. Skal man reise i Norge tar man rulletrappen opp til pirens andre etasje, skal man ut av landet holder man seg i første etasje. Piren er foreløpig satt i operativ prøvedrift for innenlandstrafikk, men vil også bli brukt for utenlandsflyginger fra 1. desember.

I den nye piren blir det også slik at både ankommende og avreisende passasjerer beveger seg i de samme områdene, ikke fysisk adskilt slik det har vært til nå.

Det blir også store forandringer i servicetilbudet på flyplassen i månedene som kommer. Når hele flyplassutvidelsen er klar vil Oslo Lufthavn ha til sammen 47 spisesteder og 21 butikker. Disse åpnes også fortløpende fram mot den offisielle åpningen i april neste år.

Oslo lufthavn

«Nye» Oslo Lufthavn åpnes offisielt i april neste år. Nye arealer tas nå i bruk fortløpende etter hvert som de er klare.

Flyplassutvidelsen koster 14 milliarder kroner og skal sørge for at flyplassen tåler 28 millioner passasjerer årlig, mot dagens rundt 25 millioner.

Ny ankomst – og avgangshall er på til sammen 52.000 kvadratmeter. 34 nye innsjekkingsskranker etableres. Sikkerhetskontrollen får til sammen 19 sluser, mot 11 i dag.

Flyplassen får 17 nye flyoppstillingsplasser ved nye «pir nord.» Piren er 300 meter lang og på 63.000 kvadratmeter.

Ferdig utbygd vil flyplassen få 47 spisesteder og 21 butikker.