SOFIEMYR: Langs gangveien i Bregneveien, omtrent fra Sofiemyr kirke og ut i Tømteveien, er det gravd dype grøfter. Mot eiendommene er arbeidsområdet sperret av med høye anleggsgjerder.

Digre kabelkveiler er lagt ut, og lastebil med heisekran er på plass.

– Vi retter opp en feil på høyspentkabel, forteller en av dem som er i sving med arbeidene, som for øvrig henviser til oppdragsgiver Elvia.


65.000 kilometer

Da Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte til Elvia 1. januar 2020, ble de til Norges største nettselskap. De overvåker 65.000 kilometer strømkabler. Det er nettselskapene som frakter strømmen hjem til folk i fylkene Innlandet, Viken og Oslo.

På nettselskapets nettsider oppfordrer de befolkningen til å melde fra om farlige forhold. Det kan dreie seg om et åpent eller ødelagt elektrisk skap, strømledning på bakken, tre som har falt over en strømlinje eller ødelagte strømledninger eller stolper.