SOFIEMYR: Mandag 2. mai begynte Romerike grunnboring å bore i grunnen hvor den nye skolen skal bygges. En geotekniker hadde tidligere satt opp markeringer på hvor han ville at grunnen skal sjekkes.

Dette er første skritt på veien til den nye fire-parallellskolen. Planen er at byggearbeidene begynner til høsten, og at skolen skal stå ferdig til bruk i januar 2024.

Lang erfaring

Rett før jul landet Nordre Follo kommune en avtale med Betonmast Østfold om planleggingen av den nye skolen på Sofiemyr.

– Betonmast har tilbudt oss et team med arkitekt, miljørådgiver, skolefaglig rådgiver, kalkulatør, prosjektleder, prosjekteringsleder og anleggsleder i den første fasen av byggingen. De har fått med seg Asplan Viak og Norconsult på prosjektet. Betonmast har lang erfaring med å bygge skoler, og har tidligere blant annet bygget nye Hebekk skole og turnhallen i kommunen, sa prosjektleder Inger Lise L. Løken i Nordre Follo kommune tidlig i januar.

Oktober

Målet med forprosjektet er å legge planene frem for politikerne på vårparten.

– Det er politikerne som skal være med å avgjøre hvordan skolen skal se ut til syvende og sist. I tillegg skal skolen være med på planleggingen slik at også deres ønsker kommer med i prosjektet. Vi mener det er veldig viktig å ha med brukerne i denne prosessen, opplyser Løken.

Hvis forprosjektet kommer i mål før sommeren, er målet å sette spaden i jorden allerede i oktober. Men Løken er usikker på om de rekker denne tidsfristen.

Les mer om Sofiemyr skole her: