Lys og videokameraer, men ingen kiosk: Slik vil Bane Nor gjøre den nye undergangen på Ski stasjon til et trygt sted å være

Under byggingen av Ski stasjon har det kommet flere innspill til plantegningene. Ifølge Kristin Slaaen Rørvik, prosjektsjef i Bane Nor, blir innspillene vurdert fortløpende.

DEL

SKI: Den nye stasjonen skal etter planen stå ferdig i 2022. Den får seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden, og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Det blir også en ti meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene.

Se flere bilder fra arbeidet med undergangen som ble tatt i høst her: Follobanen er 85 prosent ferdigstilt – i august åpner første del av nye Ski stasjon – vurderer shuttlebuss mellom øst- og vestsiden

Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2020, opplyser Bane Nor.

Det er mange ting som skal klaffe når undergangen skal stå klar. Den vil bli en sentral gangforbindelse for alle som ferdes i Ski sentrum. Prosjektsjef Kristin Slaaen Rørvik skriver i en e-post til ØB at undergangen virkelig blir bedre enn den har vært.

– Hvilke endringer er det blitt tatt hensyn til underveis?

– Det var etter dialog med Ski kommune under planleggingen av stasjonen at det ble besluttet at undergangen skulle være to meter bredere enn det opprinnelige forslaget, som var mer i tråd med breddene på undergangene på Sandvika stasjon og Lillestrøm stasjoner (henholdsvis 7,4 og 7,5 meter). Etter denne grundige prosessen ble reguleringsplanen vedtatt, og siden den gang er det ikke gjort endringer i utformingen av undergangen, skriver Slaaen Rørvik.

BANE NOR: Illustrasjon av den nye undergangen til Ski stasjon sett utenfra.

BANE NOR: Illustrasjon av den nye undergangen til Ski stasjon sett utenfra. Foto:

– Så hvordan vil undergangen bli når stasjonen står ferdig?

– I tillegg til at undergangen blir bred, bygges den med avrundede hjørner for å gi mer oversikt, og med vide trapper og ramper i amfiene, ned mot undergangen og opp til plattformene. Undergangen brytes opp av tre haller, en under hver plattform. Her blir det høyere under taket, og mye lys utenfra slipper inn. Det blir også kunstig belysning i hele undergangen og videoovervåkning. Stasjonene skal ha fem heiser bygget med glassvegger for innsyn og utsyn. Det blir en heis per plattform og en heis ved hver hovedinngang (vest og øst), skriver Slaaen Rørvik til ØB.

Alle innspill er blitt nøye vurdert, og mange med hensyn for at det skal oppleves som et godt og trygt byrom å ferdes i. Rørvik skriver at Bane Nor vurderer nye innspill fortløpende, og setter pris på at folk engasjerer seg. Samtidig håper hun på forståelse for at store endringer i byggefasen Bane Nor nå er inne i, med to tredeler av undergangen nesten helt ferdig, vil være utfordrende å få til.

Frykter flukt fra byen

I forbindelse med folkemøtet i samarbeid med Bane Nor og ØB i oktober var byutvikler Sissel Engblom til stede. Hun mener det er viktig å fokusere på mennesket i samspill med byrommet. Her er det fokus på at folk som ferdes i undergangen skal føle seg trygge. Hun understreker viktigheten og frykter at dårlige løsninger kan føre til by-flukt.

ILLUSTRASJON: Undergangen slik den er planlagt å se ut.

ILLUSTRASJON: Undergangen slik den er planlagt å se ut. Foto:

– Det er mange utrolig spennende ting på gang nå. Det jeg påpeker er at en god bykjerne er et møtested i hverdagen. Hvis den ikke fungerer som et møtested i hverdagen for dere som sitter her, så blir det ikke en god by. Da velger dere å møtes andre steder, hjemme, andre byer, man drar på ferie, og man drar bort i helgene i stedet for å oppleve og bidra til den by dynamikken og det bylivet som alle ønsker seg, sa Engblom på folkemøtet.

Næringsvirksomhet

Bane Nors Slaaen Rørvik kan fortelle at det har blitt gjort noen vurderinger som de ikke har gått videre med.

– På et tidlig tidspunkt i planleggingen ble det vurdert å ha næringsvirksomhet i eller ved undergangen. Det ble den gang konkludert med at kiosk, kafé eller lignende i undergangen ville være kostbart å bygge, samtidig ble det vurdert som utfordrende å få lønnsom næringsvirksomhet der. Næringsvirksomhet ble ikke inkludert i planleggingen videre, og man valgte å legge vekt på andre tiltak. Det er også lite trolig at en kiosk eller kafé vil ha åpent om natten da det kunne vært bra med ekstra tilstedeværelse og aktivitet, skriver Slaaen Rørvik.

Universell utforming

Prosjektsjefen understreker at Bane Nor tar hvert krav på alvor.

– Denne undergangen skal ikke bare lede til tog-plattformene, men blir en åpen ferdselsvei for alle som går fra den ene delen av Ski-byen til den andre, skriver Slaaen Rørvik.

Hun understreker viktigheten av at alle skal føle seg trygge og skal kunne bruke den nye stasjonen.

– Bane Nor følger opp alle krav til det som kalles universell utforming, det vil si at også bevegelseshemmede, synshemmede og andre skal komme seg greit til og fra toget, skriver Slaaen Rørvik.

For alle?

ØB tok turen ned til stasjonen for å høre med noen av dem som bruker Ski stasjon hver dag.

– Synes du at undergangen og byen generelt er tilrettelagt for alle?

– Ikke nå, nei! Det er utrolig godt å høre at det blir gjort tiltak for å bedre fremkommeligheten for alle her i byen. Det gjør nok at livskvaliteten til veldig mange blir bedre. Og at flere kommer seg ut, i stede for å sitte hjemme. Med barnevogn er det helt umulig hvis ikke heisen fungerer, så jeg kan bare tenke meg hvordan det er for for eksempel rullestolbrukere å komme seg rundt her. Det er ikke gjort veldig til rette nå, sier Lisbeth Nilsen til ØB.

– Hva synes du om løsningene for den nye undergangen?

– Det virker som de har tatt hensyn til alt, og det er veldig bra, At de har tenkt til å ha mye lys inn i undergangen, gjør det mye mer oversiktlig hvis det skulle skje noe, sier Nilsen.

For rullestolbrukere som skal ferdes på den nye stasjonen, skriver prosjektsjefen at det skal være godt tilrettelagt. Det vil bli ramper og avflatinger i stigninger. Etter planen vil det som nevnt også bli fem heiser tilgjengelig.

– Dette skal, som nevnt, bli en god togstasjon for alle, skriver prosjektsjefen om den nye undergangen.

MØTESTED: -Hvis den ikke fungerer som et møtested i hverdagen for dere som sitter her, så blir det ikke en god by, sier Sissel Engblom

MØTESTED: -Hvis den ikke fungerer som et møtested i hverdagen for dere som sitter her, så blir det ikke en god by, sier Sissel Engblom Foto:

Artikkeltags