Lysregulert og stor aktivitet i Vevelstadveien

Det er et delvis tett vannrør som er årsaken til arbeidene i Vevelstadveien i disse dager.