Jeg vil at mine foreldre og alle andre eldre i kommunen skal få en god eldreomsorg. Men etter at jeg så Brennpunkt «Omsorg bak lukkede dører» er jeg redd for at mine foreldre og alle andre ikke vil få det de bør ha krav på: en god og trygg eldreomsorg fra kommunen. Våre eldre har krav på livskvalitet – også på tampen av livet. Historiene jeg hører setter dype spor i meg.

Rådene fra Pensjonistforeningen

SV og de andre partiene fikk et viktig brev fra Anne-Grethe Eriksen (Leder i Samarbeidsutvalget i Nordre Follo), Kari Myre (Leder i Oppegård Pensjonistforening) og Liv Karin Dahle (Leder i Ski Pensjonistforening), som ga oss som er kandidater viktige råd. Vi må iverksette tiltak slik at det ikke blir utviklet et klasseskille i norsk omsorg. De som ikke har mye penger, skal også få god omsorg om de trenger hjelp fra kommunen.

De foreslår:

  1. En kraftig utbygging av døgnbaserte hjemmetjenester
  2. Nok sykehjemsplasser til å ta imot de som trenger det
  3. Styrke rettssikkerhet og økt kvalitet for sykehjemsbeboere
  4. Bedre rettigheter for pårørende

Dette er viktige og gode råd de har gitt til politikerne. Jeg vil følge disse rådene, og håper flere fra andre partier også vil gjøre det.

Samboergarantien

Det er et konkret tiltak som de ikke har skrevet om, men som passer godt i punkt tre og fire: samboergarantien.

Da jeg var Oppegårds eneste stortingsrepresentant 2017-2021, sikret jeg retten til at de som elsker hverandre skal ha rett til å bo sammen på sykehjem. Vi endret loven, men vet at mange kommuner kvier seg for å følge opp. Jeg vil jobbe for å sikre denne retten i vår kommune. Å kunne bo sammen vil ikke kreve mer ressurser fra kommunen, snarere tvert imot. Å bo sammen med den du elsker gjør at færre blir ensomme.

Jeg håper flere organisasjoner gir råd til oss som stiller til valg. Det vil gi hele kommunen bedre politikk og et mer levende demokrati.

Nicholas Wilkinson, 3. kandidat, Nordre Follo SV, Kolbotn