Må kutte 210 millioner kroner i Nordre Follo de to neste årene

Fredag blir rådmann Gro Herheims forslag til strategi- og handlingsplan lagt frem. Det legges opp til store kutt.