Målet er bading i Kolbotvannet innen 2030. Nå er rapporten klar

Oppegård kommune undersøker nå muligheten for å fjerne fosfor fra tilførselsbekkene og på dypt vann i Kolbotnvannet. Det er ett av tiltakene som referansegruppa for Kolbotnvannet foreslår i sin sluttrapport.