Målet til Bane NOR er kortere behandlingstid på Østre linje

Før samferdselsdepartementet anmoder kommunaldepartementet om å gå for statlig regulering av Østre linje og nytt hensettingsanlegg, skal Bane NOR og Jernbanedirektoratet i møte med samferdselsdepartementet 18. august.