Mange bøter etter fartskontroll mellom Hobøl og Vestby

Mange har tråkket for hardt på gassen i dag.