Storaksjon, storkontroll, Oslofjorden, Moss, Jeløy, Kråkerøy, Fredrikstad, Hvaler, torsk, torskeforbud, teiner, ulovlige teiner. Politi, Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn, kystvakt.
Erlend Iversen Skarsholt

Mange straffesaker og 120 beslaglagte teiner etter storaksjon i Oslofjorden

Politiet, Fiskeridirektoratet og Statens Naturoppsyn hadde onsdag fellesaksjon på Oslofjorden. I kikkerten hadde de ulovlige teiner, garn, torskefiskere og generell ferdselen på sjøen. Det ble opprettet en rekke straffesaker, og hele 120 teiner ble beslaglagt. – Vellykket aksjon, mener lederen.
Publisert