SKI: Follo tingrett opprettholder kjennelsen om at Synnøve Finden AS forbys å markedsføre og distribuere osteprodukter under betegnelsen jarlsberg-ost eller tilsvarende.

Les også: Synnøve Finden forbys å kalle osten sin for "jarlsbergost-type"

Det forutsetter at Tine AS tar ut søksmål mot Synnøve Finden innen 10. april. Dersom det er ikke er tatt ut søksmål innen den fristen, er forbudet ikke lenger gyldig.

Skulle Tine tape et søksmål, kan Synnøve Finden svare med et saftig erstatningskrav. Derfor har Follo tingrett pålagt Tine å stille med en sikkerhet på ti millioner kroner innen 15. mars.

Synnøve Finden AS har hovedkontoret sitt på Trollåsen i Oppegård.

Da partene møttes til muntlig forhandling i Follo tingrett mandag 22. februar, la Tine AS frem en oversikt for reklame i perioden 2011 til 2015 der det fremgår at selskapet har brukt 172.131.573 kroner til markedsføring av Jarlsberg-produktene på tv, digitale medier, fagpresse, kino. mobil, web-tv og utendørsreklame.