Martin mener folk selv må ta ansvar for å unngå trengsel: – Det er ikke alle som trenger å dra og handle lørdag klokken tolv

Martin Bjerke oppfordrer folk til å gå foran som gode eksempler for å unngå smittespredning – og smile til andre i stedet for å se ned i bakken, selv om man passerer på god avstand.