Ås Høyre har jobbet for endring av tidspunkt for servering av måltider på sykehjemmene i Ås siden 2017. Bakgrunnen for at Høyre ønsket endring av tidspunkt for måltidsservering var at flere institusjoner i andre kommuner hadde endret sine rutiner, med resultat at eldre ble bedre ernært og fikk mer tid til aktivitet.

Høyre ønsket at beboere på sykehjemmene i Ås kommune skulle ha samme mulighet, og har i flere år argumentert for de positive effektene av senere middagsservering. Blant annet var beboerne roligere, mer avslappet utover kvelden, de spiste mer, og de som var underernært hadde bedre mulighet til å gå opp i vekt. For de ansattes del ble kveldsskiftet roligere.

Dette handler først og fremst om å tenke på beboernes beste, og erfaring fra andre kommuner var at en slik endring også kunne være gunstig økonomisk for kommunen grunnet positiv endring i helsetilstand og redusert behov for medisinering.

I 2017 sa flertallet nei til endring av tidspunkt for måltider på sykehjemmene. Det er derfor gledelig at et enstemmig kommunestyre i mai 2021 vedtok endringer av måltider på Moer sykehjem. 19.01 kommer denne saken til behandling i Hovedutvalg for helse og sosial, og det skal endelig endres tidspunkt for måltider på Moer sykehjem. I første omgang ved korttidsavdelingen på nye Moer sykehjem fra januar 2022, uten å tilføre ekstra ressurser.

Det er svært positivt at Ås kommune også vil vurdere endring av tidspunkt for måltider ved langtidsavdelingene i kommunen i 2023. Vi ser frem til å følge denne saken videre.