Gå til sidens hovedinnhold

Matjorda – en livsviktig kilde til mat 

Artikkelen er over 2 år gammel

Sommer. Tiden for ferie. Tiden for å kose seg med god mat og drikke. Ute på jordene vaier korn og grasplanter i vinden. Disse plantene skal bli grunnlaget for mat til både to- og firbeinte. Derfor er det viktig å bevare disse jordene, og bruke de til det eneste rette formålet: Å produsere mat!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et land med begrensede ressurser for matproduksjon. Kun 3% av landets areal kan brukes til planteproduksjon. Med dette i tankene er det dermed ikke mange jorder man kan ofre til andre formål. Derfor mener Akershus Bygdeungdomslag og Akershus Bygdekvinnelag at jorder skal brukes til matproduksjon og ikke noe annet. Ved valget i september kan din stemme bidra til om politikerne i din kommune tar jordvern på alvor i planer og vedtak. I de siste årene har mye matjord blitt ofret til blant annet veiutbygging og bygging av boliger. I en verden med stadig flere mennesker, og allerede sult i mange områder, er det uheldig å fjerne ressursgrunnlaget for matproduksjon. Landbruket i Norge baserer seg på husdyr- og planteproduksjon. På mange jorder dyrkes det korn som skal bli til forskjellige kornprodukter til mennesker og fôr til dyra. Gras kan ikke bli utnyttet av mennesker, men av drøvtyggere. På denne måten kan alt plantemateriale utnyttes, ved at graset spises av drøvtyggere og blir til kjøtt og meieriprodukter for mennesker.

Ved å bygge ned den dyrebare matjorda vår mister vi viktige ressurser til både husdyr og mennesker. I tillegg er alle grønne planter viktige for klimaet. Gjennom fotosyntesen vil alle grønne planter ta til seg CO2og produsere blant annet oksygen. Med mindre matjord til produksjon av grønne planter reduseres antallet planter som kan absorbere CO2. I tillegg er blomstrende planter livsviktige for insektene som suger til seg nektar og sprer pollen til plantene. Uten denne funksjonen vil ikke plantene kunne vokse. Når man fjerner områder med planteproduksjon fjerner man også levevilkårene for insektene, som igjen er livsviktig for at vi mennesker kan leve. Både spørsmålet rundt CO2og insekter bør man tenke på før man velger å omdisponere matjord til andre ting enn planteproduksjon.

Neste gang du ser en grønn åker bør du tenke på at denne er livsviktig for at du skal kunne leve i denne verdenen. Med et stadig skiftende klima bør vi ikke redusere områdene for matproduksjon, men øke dem. Skal det bygges veier eller boliger bør disse legges på områder hvor dette enten eksisterer fra før av, eller hvor matproduksjonen ikke påvirkes. Den lille matjorda vi har SKAL brukes til matproduksjon og ikke til andre formål! Neste gang du inntar et måltid så husk på at det ikke er en selvfølge at maten ligger på bordet.

Nyt, og ha en fantastisk god sommer!

Kommentarer til denne saken