Måtte utsette fristen for å komme med anbud på svømmehall i Kolbotn sentrum. Endelig avgjørelse kan ende i det nye kommunestyret for Nordre Follo

Inger Johanne Bjørnstad (V) etterlyste en redegjørelse om den nye svømmehallen på Kolbotn i det siste kommunestyremøte. – Ny frist for å levere anbud er 30. september, opplyste Thomas Sjøvold (H).