Mattilsynet mener Follo-kommunene ikke er rustet for en vannkrise

Mattilsynet mener Follo-kommunene vil slite om det blir problemer med drikkevannet. Reserveløsningene er ikke gode nok.