Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene av den omfattende kartleggingen tyder på at sykdommen ikke smitter lett mellom hunder, opplyser Mattilsynet torsdag kveld.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer, klinikker og andre, og antall sykdomstilfeller går tydelig ned.

Ikke alle i sammenheng

Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

– Informasjonen vi har mottatt, viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med flere andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder.

Minst 173 tilfeller

Det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august, med varierende alvorlighetsgrad. Det anslås at 43 hunder, fordelt på tolv forskjellige fylker, har dødd etter å ha hatt lignende symptomer.

Kartleggingen viser at nesten 90 forskjellige hunderaser har hatt lignende symptomer.

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré. De mener at sykdomsutviklingen skyldes flere sammenfallende faktorer.

Bakterie hos 50 hunder

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos rundt 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré.

Videre har undersøkelsene om slektskap mellom bakterier vist at 14 av tilfellene med syke hunder hadde nærmest identisk bakterie.

– Dette bekrefter at noen av hundene med blodig diaré har blitt utsatt for samme smittekilde, mens andre er ikke en del av et utbrudd og kan være sporadiske tilfeller, sier Tronerud.