MDG-Hans Martin om Nordre Follos økonomi: – Black Friday med andres kredittkort

Nå frykter han at man må gå til kraftige tjenestekutt. Eiendomsskatt er et av virkemidlene han ønsker å innføre for å bedre de økonomiske utsiktene.