Mener Finstad skole-utsettelse er et svik mot alle barna – nå vil de sjekke lovligheten av vedtaket om stans i arbeidene

Ski kommune bestemte seg allerede i 2017 at Finstad skole trengte utvidelse. Penger ble satt av, entreprenør ble valgt og barnehagen på nabotomta revet. I desember ble det vedtatt at arbeidene skulle avsluttes.