Denne artikkelen er laget av elever ved Drømtorp videregående skole.

LANGHUS: Er det fortsatt et narkotikaproblem på Haugjordet ungdomsskole?

Haugjordet ungdomsskole, og Langhus generelt, har lenge slitt med dårlige rykte, narkotika, slåssing og grupperinger. Blant ungdom blir Langhus ofte kalt «slanghus» eller «sopphus». Men er disse kallenavnene og ryktene fortjent, og er det fortsatt et narkotikaproblem på Haugjordet? For å finne ut av dette må vi tre år tilbake, til 2016 da 01-kullet begynte i tiende klasse.

Ryktene oppsto

I perioden 2016 frem til våren 2017 forteller elever som gikk på Haugjordet ungdomsskole om medelever som var innblandet i gjenger, hvor de drev med slåssing og rusmidler. Linnea Berg (18) var elev på skolen i den perioden.

– Kan du fortelle hva som skjedde, slik du husker det?

– Jeg merket at ting begynte å skje allerede da jeg gikk i niendeklasse. Det gikk mye rykter om hva som skjedde, at det var slåssing og vi som elever begynte å føle oss urolige.

Linnea sier at de som elever ikke visste hva som skjedde. De fikk høre at det var grupper som dro for å møtes. Noen ganger hadde de med balltre.

Følte seg utrygg

Da vi spurte om timene ble påvirket av dette, svarte Linnea ja.

– På den tiden var det mye uroligheter i timene, og snakking. Rykter oppsto, et av ryktene som kom frem var at når disse gjengene møttes måtte en eller flere av dem kysse de andre på beina for å vise respekt.

– Merket du noe spesielt på skolen?

– Politiet dukket opp flere ganger. Elevene syntes det var skummelt siden de ikke visste nok om situasjonen. Det førte til en utrygghet blant elevene som gikk der, forteller hun.

– Hva tror du er årsaken til at Haugjordet ble forbundet med narkotika?

Linnea startet med å si at det skjer på flere ulike skoler.

– På Haugjordet var det få som visste hva som skjedde. Det førte til at rykter spredte seg, og vi hadde egne teorier om hva som foregikk.

– Syns du Haugjordet ungdomsskole fortjener alle ryktene som skolen har fått?

– Nei egentlig ikke, jeg tror heller det bare var omstendighetene og tiden det skjedde på som gjorde at det ble et veldig dårlig rykte på Haugjordet som skole, sier hun.

Skolens oppfatning

Har rektor og lærere samme oppfatning av situasjonen som elevene?

Rektor Katti Anker Teisberg og lærer Inger-Lise Naas Nilsen ble med ut i kantina for å ta noen bilder.

– I utgangspunktet var det en gjeng, hvis jeg kan kalle det det, som havnet i bråk, svarer rektor Katti Anker Teisberg.

Hun fortsetter med å si at det kom trusler om bruk av vold, og episoder med slåssing. Gjentatte episoder førte til utvisning av flere elever noe som førte til frykt blant andre elever.

Teisberg påpeker at rusmidler og salg av narkotika har foregått på Langhus i lange tider, men at skolen i dag ikke har et stort problem. De har fortsatt noen elever som er innblandet i rusmisbruk. Tiltakene de gjør for å begrense rusmisbruk på Haugjordet er å ha tett kontakt med foreldre, og elevene det gjelder, samt å opplyse både elever og lærere om temaet.

Rektoren er enig med Linnea at skolen har fått et ufortjent rykte. Alle ungdommer som bor på Langhus går på Haugjordet, noe som gjør at det som skjer på Langhus vil bli knyttet til skolen.

– Haugjordet får kanskje unødvendig mye oppmerksomhet i mediene, noe som fører til at det virker verre der enn andre steder, sier lærer Inger-Lise Naas Nilsen.

Ikke verre på Langhus

Heidi Lie i Politiets forebyggende avdeling, forteller at det ikke er mange som blir tatt for narkobruk. Politiet er også opptatt av å hjelpe unge som sliter med rus.

– Er det mer bruk av narkotika på Langhus enn andre steder i Follo?

– Det er det ikke. Vi har faktisk gjort en undersøkelse, og alle kommunene i Follo ligger på samme nivå, sier Lie.

Se videoreportasjen her:

Denne reportasjen er laget av en elev ved Drømtorp videregående skole.