Mener kommunen har kommet naboene på Vardåsen godt i møte: – Det er ikke mange prosjekter som er tilpasset så mye

I et felles brev til kommunestyret ber naboer på Vardåsen politikerne om at deres meninger, bekymringer og synspunkter rundt plassering av rusboliger på Vardåsen blir hørt og ivaretatt.