SKI: Byggingen av den nye ungdomsskolen på nedre Finstad har ennå ikke startet opp, men navnet på det nye bygget nærmer seg en løsning. To navn har gått til finalerunden.

Nordre Follo kommune utlyste en navnekonkurranse og fikk inn mange svar. Av disse, ble elleve navn sendt inn til Språkrådet for godkjenning. De falt ned på at kun to av navneforslagene bør vurderes. Det er Finstad ungdomsskole og Monsrud ungdomsskole.

LES OGSÅ: Mener den nye skolen i Ski må ha et damenavn – har alternativet klart

Bør være kort og stedsangivende

– Generelt vil vi tilrå å velge et navn som viser tydelig hvor skole ligger. Ut fra praktiske hensyn vil også et relativt kort navn være bedre enn et langt. Finstad- og Monsrud ungdomsskole viser tydelig beliggenhet og er korte og enkle navn, står det i forklaringen fra Språkrådet.

ØB har tidligere skrevet om lokallagslederen i Follo Sosialistisk ungdom, Aon Yu Henriksen (17) som foreslo at skolen skulle hete Gunhild Ziener skole.

Språkrådet kommenterte dette forslaget på følgende måte;

– Vi har ingen merknader til skrivemåten, men den vanligste navngivningsmåten for skoler og andre offentlige institusjoner, er å bruke navnet på stedet der de ligger eller naturlig kan knyttes til. Så vidt vi kan se, gjelder det alle skoler i Nordre Follo kommune som er registrert i SSR (Sentralt stedsnavnsregister). Vi vil derfor ikke tilrå dette navneforslaget. Gunhild Ziener er dessuten allerede hedret lokalt gjennom at hun har fått en vei oppkalt etter seg.

LES OGSÅ: Slutt på årevis med sprengt kapasitet: – En gladsak

Politikerne skal avgjøre navnet

De siste åtte navneforslagene som ble stemt ned av Språkrådet, er Finstadbekken ungdomsskole, Finstad Hageby ungdomsskole, Høyspenten ungdomsskole, Magasinparken ungdomsskole, Skeidar ungdomsskole, Ski vest ungdomsskole, Vellingberget ungdomsskole og Villenga ungdomsskole.

Det er til syvende og sist politikerne som skal avgjøre navnet på den nye skolen.