SKI: Sist onsdag sto Torg- og gågateprosjektet i Ski sentrum på sakskartet til kommunestyret i Nordre Follo. Mot opposisjonspartienes stemmer ble møtet lukket under debatten. To dokumenter i sakspapirene var unntatt offentlighet med henvisning til offentlighetslovens paragraf 23 om offentlige innkjøp.

– Vi mener terskelen for å lukke møtet bør være høyere enn dette. Det skal være åpenhet om hva vi politikere mener om en så stor sak som torg- og gågateprosjektet, sier Høyres ordførerkandidat, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

– Investeringene får innvirkning på lommeboka til innbyggerne. Å unnta debatten fra offentligheten blir et demokratisk problem, legger Tønnes Stenersen til.

Representantene fra opposisjonspartiene velger derfor å si sin mening i ØB, vel å merke uten å berøre opplysningene i de to dokumentene som er unntatt offentlighet.

LES OGSÅ: Sjekk forskjellen – slik er det i dag, og slik kan det bli på Ski torg

– Klarer oss med noe enklere

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind innleder med at nedre torg ser kjempefint ut slik det er illustrert fra Urban Powers side.

– Men her er det valgt de flotteste og dyreste alternativene i materialvalg og tekniske løsninger. Dette er ikke noe vi må ha. Vi kan klare oss med noe enklere. Kommunedirektøren har skissert et rimeligere alternativ, men motargumentet er at prosjektet, ifølge konseptplanen, skal ha høykvalitet.

Pind syns for eksempel at det er noe umusikalsk ved å bruke vann som bærende element i en tid da alle må spare på vannet, og poengterer at man må vurdere alternative strømkilder for å lyse opp parken.

Tønnes Steenersen spår økonomiske overskridelser og mener planene bør nedskaleres.

– Jeg er enig i at Ski skal ha en fin park når vi blir en stor by. Men hva er godt nok? Vi sliter på alle felt, ikke minst i eldreomsorgen. Da er det ikke en park i Rolls-Royce-klassen vi prioriterer. Det skjærer meg i hjertet hvis vi må legge ned sykehjemsplasser, mens vi lager er flott, arkitekttegnet park i granitt, fremholder han.

– Innbyggerne får regningen

Nedre torg skal stå ferdig i 2025. Sluttsummen er høyst uvisst, men kostnader til ny infrastruktur i hele Ski sentrum kan beløpe seg til tre milliarder kroner, hvorav utbyggere er forventet å bidra med 1,3 milliarder. Dette ifølge beregninger fra Høyres Halvor Stormoen.

Blant investeringene opposisjonen stiller seg kritiske til er valg av avfallshåndtering. Valget har stått mellom nedgravde avfallsbrønner og avfallssug. Avfallsbrønner tømmes og kjøres bort med renovasjonsbiler. Ved avfallssug, transporteres avfallet i rør til en avfallssentral, som er foreslått plassert på parkeringsplassen til Coop Extra-butikken i Ski sentrum. Avfallssug er vedtatt.

ØB har tidligere skrevet at investeringskostnader knyttet til anlegg for avfallssug er 36,88 mill. kroner. Nedgravde avfallsbrønner, derimot, ville blitt bekostet av utbyggere.

– Mye dyrere

Under onsdagens kommunestyremøte fremmet Høyres Lars-Erik Hemsen forslag om at nedgravde avfallsbrønner velges som renovasjonsløsning for Ski sentrum. Det fikk ikke flertall.

– Men er det for sent å snu? Vi har ikke begynt å grave ennå, fastholder Pind og viser til at begge metodene oppfyller alle miljøkrav, men avfallssug scorer litt bedre.

Jan-Erik Evensen (PP) poengterer at, selv om avfallssug skal være litt bedre enn avfallsbrønner, er det så veldig mye dyrere.

– Det påfører innbyggerne ekstra VA-avgifter, uansett hvor i kommunen de bor, sier han.


Biler i gågata

I forkant av kommunestyremøtet tok Camilla Hille (V) og Dag Andreas Fedøy (Uavhengig) til ordet for å begrense kjøringen i gågaten i Idrettsveien til et minimum. Formannskapet hadde allerede vedtatt et punkt om dette, og i kommunestyret ble det enstemmig vedtatt:

Kommunedirektøren bes om å arbeide videre med å etablere en fullverdig gågate og torgområde i Ski sentrum og benytte kommunens handlingsrom til å minimere kjøring/parkering og å tidsbegrense varelevering.

– Vi er alle enige om at kjøring i gågata må begrenses, men utfordringen med trafikk i gågata har ikke funnet sin løsning, fastslår Pind.

Steenersen poengterer at en tidsbegrenset periode for varetransport på morgenen kan bli vanskelig i forhold til åpningstidene for de mindre virksomhetene.

– Dessuten er det uforutsigbart for leverandører om de rekker frem på ruten innen den tidsbegrensede perioden, legger han til.

Gunnar Vegsgaard (PP) mener dette må finne sin løsning mot Jernbaneveien.

– Det er i den enden av Idrettsveien at trafikken er konsentrert, sier han.

Starter neste høst

Kommunens arbeider med å bytte ut rør og ledninger i gågata starter neste høst. Arbeidene vil pågå halvannet år. Oppgraderingen av nedre torg starter samtidig som arbeidene med vann- og avløpsnettet.

Les også

Om et år vil arbeidene i gågata og på nedre torg starte. Målet er å få mer liv og røre Ski sentrum