Mengder av søppel langs drikkevannskilden – kommunen ut med båt for å rydde opp

En ØB-leser har samlet store mengder søppel langs Gjersjøen denne sommeren.