Gå til sidens hovedinnhold

Ikke glem barna!

Artikkelen er over 7 år gammel

Noen fremstiller det som at utbygging av Moer sykehjem må prioriteres fremfor alt. Men barna i kommunen har også viktige behov som ikke dekkes.

Utearealer ved skoler og barnehager: Hvis man tar en tur rundt til barnehagene og skolene i Ås kommune, ser man mange forfalne lekeplasser. Det mangler både vedlikehold og fornyelse.

Når et lekeapparat må tas ned, er det i flere tilfeller ikke blitt erstattet. Over tid har dermed kvaliteten på lekeplassene heller blitt dårligere enn bedre. Utearealene påvirker barnas lek og glede i hverdagen, og således deres psykiske og fysiske helse. Når de er inne i rom med 20-30 små mennesker store deler av dagen, er det ekstra viktig med et utemiljø som innbyr til aktivitet og variasjon i leken.

Utelek blir morsommere med husker, sklier og ikke minst gode klatrestativ. Men det settes knapt av ressurser til barnas utearealer, og det er trist.

Mange foreldre ser dette og bidrar så langt det lar seg gjøre på dugnad, men det trengs penger til både innkjøp av apparater og til montering - som jamfør lovverk må settes opp av fagfolk.

Parken ved Ås bibliotek: Det er også muligheter for å lage et flott uteareal som både barn og voksne kan ha glede ha, midt i Ås sentrum: Parken utenfor Ås bibliotek er en stor og ubenyttet ressurs som i tillegg til vakre trær og gress, kunne inneholdt stativer for både klatring, balanse- og styrketrening tilpasset forskjellige aldre.

Per i dag er det bare en nedslitt, liten lekeplass i parken. En gjennomtenkt aktivitetspark ville være til nytte for så mange, og blant annet bidra til bedre lekemuligheter for barn i familier med få ressurser til å dra på turer og aktiviteter selv.

Håp om forbedringer: Hvorfor har utearealene til barn blitt nedprioritert i så mange år?

Ja - økonomien er stram, men det handler som vi vet om prioriteringer. Og lekeapparater til barn dreier seg om små beløp i forhold til det meste annet, men kan likevel ha betydelig positiv innvirkning på mange barns oppvekst.

Vi håper inderlig at et flertall av kommunens politikere velger å sette av penger til å forbedre barns uteareal allerede i budsjettet for 2015.

Forelder A.H.