Aase Weydahl-Ottesen
Gjennom de siste par årene har vi fått høre om de fine tegningene til en nytt sykehjem for demente ved Moertunet. Dette skal da naturligvis også hjelpe til å avlaste Moer sykehjem som pr. i dag må ha flere demente syke her.
Jeg har min mann på Moer sykehjem, han har – som mange andre også ligget to på et enkeltrom med bare en gardin mellom sengene, nå har han enerom.
Men det er fortsatt syv rom (visstnok) som deles på to personer, d.v.s. at det iallfall er fjorten personer som må dele rom. Dette er så uverdig som det kan bli, og når man hører politikere i Ås si at «alle som ønsker det får enerom» er dette ren løgn!
Jeg spurte i april i år etatsjefen for helse her i Ås vedr. min mann, og fikk til svar at jeg kunne jo søke i Kroer, «men det er to på rommet der også.»
Moer sykehjem er et stort bygg. Det er flere rom som i dag brukes til kontorer eller andre aktiviteter. Kan ikke skjønne hvorfor kommunen ikke nå kan gå igjennom å sjekke hver eneste liten mulighet til å finne flere pasientrom.
En pasient der i dag nærmer seg nitti år og som egentlig trenger en ekstra hjelp - har i lang, lang tid måttet bo to på et enkeltrom – som i tillegg visstnok ikke har vindu – går det an?
Nå vil vi her i Ås ha svar: Når kommer et nytt sykehjem ved Moertunet – og når kan kommunen finne løsninger oppe ved Moer sykehjem som eventuelt kan brukes til pasientrom?
Som straksløsning kan man kanskje gjøre noen forflytninger, det er kontorer til hver avdeling, og hele underetasjen er lys og fin med kontorer – gå igjennom hele bygget og sjekk det.
Det er nok av ledige lokaler i sentrum som kan brukes til noen av disse kontorene samt til aktivitetsrom for eldregrupper som kommer inn til sykehjemmet en eller to dager i uken utenfra.
Moer sykehjem trenger rett og slett et tilbygg.