Gå til sidens hovedinnhold

Isflate i Ski for alle

Artikkelen er over 7 år gammel
Innlegget til tidligere leder av Ski IL Alliansen er så full av feil at vi nesten må komme med et motsvar.
Vi sliter med å forstå at enkelte personer innen idretten kan gjøre det til en kampsak å kjempe mot at kommunen vil utvide Møteplassen med en kjempefin kunstis til benyttelse for alle Ski kommunes innbyggere vinterstid. Alternativet er å ikke ha noe tilbud på området vinterstid. Ski kommune mangler en slik møteplass som favner alle årstider.
All erfaring tilsier at en isflate vil bli flittig brukt. Derfor gis over 1 mill. kroner i tippemidler til kunstisflaten, i tillegg til refusjon av momsen. Hvis vi sammenligner utgifter til kunstis med kunstgress og idrettshaller, da er dette småpenger som generer god folkehelse. Vi har ennå til gode å se en tom isflate vinterstid der dette er tilrettelagt, og Ski ishall er sprengfull hver gang den åpnes for publikum. At det er behov for kunstis er det derfor liten tvil om.
Det er også et faktum at kunstis har stått som prioritert prosjekt på kommunedelplan for idrett siden 2007, og at Idrettsrådet har vært positive hele veien. Kunstisflaten kommer derfor ikke ut av det blå, slik Guttormsen hevder. Da aggregatet i ishallen ble fornyet, ble det også dimensjonert for å drifte en ekstra isflate ute. Når det gjelder driftsutgifter, så stikker Guttormsen fingeren i været og gjetter på et tall. Ski ishockey har sagt at de skal drifte isen mot en kompensasjon på 25-40.000. I tillegg kommer strøm, der forbruket avhenger av utetemperatur. Er det kaldt er det nesten gratis, er det varmt så koster det selvsagt noe. Akkurat omvendt av hva som er tilfellet for oppvarmede kunstgressbaner.
Ja, det koster å etablere tilbud til innbyggerne i Ski, men dette tilbudet er et av de billigste i forhold til det vi får igjen i folkehelse og sosial kapital. Ski kommune trenger uorganiserte møteplasser, og på den måten legger vi også til rette for positive aktiviteter til alle.
Vi er veldig positive til møteplasser for uorganisert aktivitet hele året. Derfor forskutterer vi tippemidler og momsrefusjon, og bidrar med ytterligere midler til en helårs møteplass.
Vi tar den uorganiserte aktiviteten på alvor, og spiller på lag med idretten. Så er det slik at det er vårt ansvar som folkevalgte å ta beslutninger for alle kommunens innbyggere - også for de som ikke er medlemmer av Ski IL Alliansen.

Svein Kamfjord
Gruppeleder Venstre
Andre Kvakkestad
Gruppeleder Fremskrittspartiet
Amund Kjernli
Gruppeleder Arbeiderpartiet
Ola Øygard
Gruppeleder Pensjonistpartiet