Gå til sidens hovedinnhold

Kritikkverdig åpenhetsprofil

Artikkelen er over 7 år gammel
Norsk Redaktørforening har gjennomgått kommunikasjonsreglementer, etikkregler og regler for innsyn i Akershus-kommuner, Oslo og Akershus fylkeskommune. Ski kommune har havnet på «verstinglista» over kommuner i Akershus som opererer i strid med lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet. Det er bekymringsfullt.
Det mest alvorlige punktet for Skis del er at de folkevalgtes etikkreglement innskrenker den lovgitte ytringsfriheten. Det samme får Ås, mens i Oppegård innskrenker kommunen innsynsretten for ansattes eget arbeidsområde.
Det er dessverre ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre andre steder i landet. Lovstridige regelverk som begrenser ansatte og folkevalgtes lovpålagte rett til ytring, er erstattet av svulstige kommunikasjonsstrategier, konstruert for bygge omdømme, ikke fremme åpenhet.
Når loven er lik i hele landet, er det uforståelig at kommunene skal lage egne regelverk. Vi er tilhengere av at Staten og KS sammen lager en veiledende mal ut fra dagens lovverk, om både ansattes og folkevalgtes rettigheter, som kommunene har som et rammeverk for egne planer. Så kan heller kommunenes kommunikasjonsavdelinger bruke tiden til en annen viktig sak: Å fortelle de ansatte om sin rett til ytring, sin rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.
Martin Gray