3000 elever fra Oslo og Akershus besøkte forskningsdagene i Oslo forrige uke. Tiltaket kan være et av de viktigste for å løfte realfagene og få vitenskapelig metode frem i elevenes bevissthet.
Fra Follo dro elever ved Ski ungdomsskole, Enebakk ungdomsskole, og Frogn og Vestby videregående skoler, for å få inspirasjon og ideer til fremtidig arbeid. Ski ungdomsskole har mangeårig erfaring med elevforskning, og har hentet hjem en rekke priser i konkurransen Unge forskere de ti siste årene. Det store spørsmålet er hvorfor ikke flere Follo-skoler evner å prioritere arbeidet?
Realfag, forskning og utvikling blir sett på som noe vanskelig, noe ubegripelig, noe andre er gode på. Men vitenskap er ikke vanskelig i seg – det er en metode.
I hjertet av Follo har vi ett av Norges viktigste kunnskapsområder. Universitetet i Ås samler forskere og studenter fra alle verdenshjørner, som sammen jobber for at vi skal forstå verden litt bedre. Prosjekter med utgangspunkt i NMBU knytter forskere fra alle verdensdeler sammen, og universitetet utdanner studenter som bringer kunnskapen hjem – og dytter verden et lite skritt fremover. Det er det forskningen gjør. Nettopp derfor bør så mange elever som mulig få muligheten til å delta på Ungforsk. Ikke bare noen få.
Martin Gray