Gå til sidens hovedinnhold

Follo Brannvesen - tiden er inne

Artikkelen er over 7 år gammel

Tillitsvalgte og brannsjefer i Nordre- og Søndre Follo brannvesen mener tiden nå er inne for et felles brannvesen i Follo. Alle tidligere utredninger og statlige føringer viser også at dette er veien å gå. Det er klare beredskapsmessige fordeler, men de største fordelene ligger allikevel innenfor personalhåndtering, ledelse, strategisk planlegging, administrasjon og ikke minst brannforebyggende arbeid. Det stilles stadig større krav til kompetanse, utstyr, data- og arkivløsninger som begge brannvesen i dag må investere i, men som man helt klart i fremtiden bør samles om. Ingen av brannvesenene har i dag ledelse og administrasjon store nok til å ivareta alle oppgavene.

Dagens brannstasjoner vil fremdeles ligge der de gjør i dag som følge av krav til innsatstid. Det er fremdeles slik at brannbilen med sine mannskap slukker brannen uavhengig av hvor brannsjefen sitter. Ved en langvarig brann f.eks. brann i tett trehusbebyggelse, vil et Follo brannvesen ha større slagkraft gjennom felles ledelse, planverk og øvelser. Spesialutstyr i et felles brannvesen kan dekke et større område i motsetning til at begge brannvesen må invester i hvert sitt. Brannbilene i Follo kjører i dag på kryss og tvers av kommunegrensene etter lovkrav om at nærmeste brannbil skal kjøre til ulykker/branner. Dette fører i dag til administrative utfordringer om hvem som skal dekke kostnadene, noe man vil unngå ved et felles Follo brannvesen.

I vekstområder som Follo vil det komme flere nye risikofaktorer som stiller økende krav til kapasitet og kompetanse innenfor det brannforebyggende arbeidet. Å samle kompetansen til et større miljø vil gi større fleksibilitet og mulighet for å spesialisere kompetansen. Det blir i tiden fremover større fokus på risikobasert brannforebyggende arbeid (analyser, forvaltning og brannforløpsvurderinger). Vi mener et felles Follo brannvesen med et samlet forebyggende miljø vil styrke det brannforebyggende arbeidet i regionen.

En sammenslåing kan i dag gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer og vi mener at dette bør gjøres så raskt som mulig i 2015 noe det er bred enighet om i både Nordre- og Søndre Follo brannvesen. Alle innbyggere i Follo får et bedre brannvesen til samme pris. Blir det derimot ikke et felles brannvesen nå, må kommunene være forberedt på å styrke begge brannvesenene i større grad økonomisk for å håndtere fremtidig oppgaver og vekst i kommunene.

Med brennende engasjement
Dag Holte, brannsjef Nordre Follo Brannvesen IKS
Jan Erik Fredriksen, tillitsvalgt Nordre Follo Brannvesen
Johan Stokkeland, konst. brannsjef Søndre Follo Brannvesen IKS
Joakim Tveter, tillitsvalgt Søndre Follo Brannvesen IKS