Gå til sidens hovedinnhold

Ingen bønn for bedriftene i Follo

Artikkelen er over 7 år gammel

Kristelig Folkeparti har lagt frem sitt alternative statsbudsjett uten kutt i formuesskatt. Venstre vil ha kutt i formuesskatten, men prioriterer bunnfradrag som gir skattekutt for privatpersoner med nedbetalte huslån, der regjeringens kutt i satsen ville gitt økte investeringer og arbeidsplasser.

Bedrifter i Follo merker at formuesskatten gjør det krevende å skape verdier og arbeidsplasser.

Trond Simarud i Simarud Electronic i Langhus tar hvert år ut en million av bedriften for å betale formuesskatt.
Han er frustrert over å betale en skatt som tapper bedriften for penger, når han heller vil investere i nytt produksjonsutstyr som sikrer arbeidsplassene og utvikler nye.

Dette skjer samtidig som både økonomer og næringslivsfolk er bekymret for at det investeres for lite i fastlandsøkonomien. Det er ikke tilfeldig at nesten alle andre land har fjernet denne skatten.

Formuesskatten bremser verdiskapingen i næringslivet på tre måter:
• For det første premierer formuesskatten forbruk fremfor sparing, på grunn av høy effektiv marginalsats. Sparing er nødvendig for å gjøre kapital tilgjengelig for bedriftene.
• For det andre premierer formuesskatten kjøp av bolig, eiendom, kunst, biler, båter og annen uproduktiv kapital, fremfor bankinnskudd, aksjer og produksjonsutstyr i bedriftene. Dette skyldes skjeve ligningsverdier.
• For det tredje gjør formuesskatt at investorer unngår risiko heller enn å satse på nyskaping, hvis vi sammenligner med inntektsskatt. Denne effekten alene gjør at det koster samfunnet over to kroner å drive inn én krone i formuesskatt fra ikke-børsnoterte selskaper, i følge en fersk studie fra NHH.

Formuesskatten forsvares av mange som en omfordeling fra rik til fattig. Men fattige får ikke bedre økonomi av at det blir mindre investeringer i næringslivet. De får det bedre hvis økte investeringer skaper flere og tryggere jobber, og økt økonomisk verdiskaping som kan skattlegges til velferdstiltak.
Satsen i formuesskatten må reduseres nå. Bunnfradrag gir hverken god omfordeling eller gunstige vilkår for mindre og nystartede bedrifter.

Det bør Venstre, KrF og regjeringspartiene merke seg når de nå forhandler i Stortinget.

Kommentarer til denne saken