23. mars 2014 kunne Norsk Landbruksmuseum (NLM) ha feiret 30-årsdag. Det blir det ikke noe av. Nå er museet døpt om til Stiftelsen Vitenparken Campus Ås, overtatt av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og nå er Vitenparken blitt «verktøykasse» for NMBU.

På et seminar i 1980 ble museet stiftet 23. mars 1984 med 22 landbrukstilknyttede organisasjoner som stiftere. Før museet fikk plass i Ås, førte NLM en omflakkende tilværelse.

Det var derfor en historisk dag da NLMs styreleder Ole E. Storlien og leder av byggekomiteen Kristian Kaus under kongelig festivitas 17. juni 1997 kunne åpne museet i sentrum av Norges landbrukshøgskole (NLH).

De første 3-4 årene etter åpningen var det både optimisme, aktiviteter i godt gjenge og god publikumstilslutning. Styreleder Ole E. Storliens sa optimistisk at «NLM utvikles nå til et landbrukshistorisk kunnskaps- og dokumentasjonssenter. Med sentral beliggenhet er museet tilpasset samarbeid og utvikling ved NLH. Det er mitt håp at vår næring, sammen med aktuelle myndigheter, skal se betydningen av at studenter, lærere og forskere skal finne rom for fordypning og utvikling her. Slik kan eiere og andre også finne aktuelle oppgaver og samarbeid. Med basis i vårt landbruks historie vil vi være med på å legge grunnlaget for ei god framtid.»

Stifternefulgte ikke opp med nødvendig langsiktig støtte, oppgavemessig, organisatorisk eller økonomisk. Kanskje samarbeid med NLH ville hjelpe? En ny, offentlig museumsreform kom ved at museene ble slått sammen. Follo Museum ville fusjonere med sin nabo NLM, og de to museene lanserte en gigantplan om museum på NLHs gård Norderås. Et nytt «luftslott» var unnfanget, og det ville lokke folk til Norderås etter besøk på Tusenfryd, trodde de. Nei, det var og ble et luftslott. Så kom NLH med en ide om et fjerde «luftslott», LIV Levende.

Ideen om dette spektakulære opplevelsessenteret førte til skarpe forhandlinger mellom NLM og UMB.

Til representantskapsmøtet 20. juni 2012 var de kommet til en «felles virkelighetsforståelse». Det ble vedtatt nye vedtekter, og UMB tok over ledelsen av museet, med fire av syv i styret deriblant leder og nestleder.

Representantskapet ble nedlagt, men stifterorganisasjonene gav uttrykk for ønske om orientering og rådslagning, for eksempel hvert annet år. Det har det ikke blitt noe av.

Nå har styret vedtatt å endre navnet Norsk Landbruksmuseum til Vitenparken Campus Ås. NMBU og Vitenparken inngikk den 30. april 2013 samarbeidsavtale som skal «bidra til å etablere og realisere velegnede og framtidsrettede formidlingsverktøy, relasjonsverktøy, rekrutteringsverktøy og omdømmeverktøy som bidrar til å rette allmennhetens og næringslivets oppmerksomhet mot universitetet, og styrker samfunnets bevissthet på universitetets betydning.»

Ved 30-årsdagen til det «forhenværende museet» er det dessverre lite å feire for de gjenlevende av dem som tok initiativ til, og bygde museet. Ei heller for andre som er opptatt av museets opprinnelige oppgave som er å vise utviklinga av det norske landbruket i fortid og samtid, og landbrukets samfunnsmessige betydning.

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her