Gå til sidens hovedinnhold

Psykiatri- politiet

Artikkelen er over 7 år gammel

Follopolitiet bruker stadig mer tid på psykiatriske pasienter, som står i fare for å skade seg selv eller andre. I fjor fikk politiet inn over 630 psykiatrihenvendelser. På landsbasis rykket politiet ut over 20.000 ganger på psykiatrioppdrag i fjor. Sagt på en annen måte: Mer enn 50 ganger per dag brukes politiets ressurser på oppdrag som i mange tilfeller er helsevesenets ansvar, men der kapasiteten mangler.
De færreste vil mene dette er riktig eller fornuftig bruk av politikapasitet. Og når tendensen hittil i år er at denne type politioppdrag er kraftig økende, er det en fare for at mange av de åtte nye stillingene Follo-politiet er lovet, blir spist opp ustabile personer som burde ha hatt medisinsk oppfølging.

På kort sikt er det lite som tyder på radikale endringer i psykiatriens utskrivingspraksis, som vil kunne påvirke oppdragsmengden. Men lokalt har man grunn til å håpe at en egen psykiatriambulanse for Akershus vil kunne håndtere en del av oppdragene.
At det lokale politiet måtte bevæpne seg på 18 av oppdragene i fjor, bekymrer, og viser noe av risikoen ved å håndtere ustabile personer. Det har de siste årene vært flere tilfeller av angrep mot politiet, der det også er endt med dødsfall. Debatten om oppfølgingen bør ikke minst drøfte hvordan farlige personer ikke havner ute i samfunnet i utgangspunktet.